Algemene voorwaarden

Boekingen

Bungalowpark Landsrade neemt alleen boekingen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Bungalowpark Landsrade behoudt zich het recht voor om ten alle tijden – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. Bungalowpark Landsrade zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk aan u bevestigen en factureren. De schriftelijke bevestiging, tevens factuur, dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 10 dagen na datum van de bevestiging en in elk geval vóór aanvang van het verblijf.

Let op: iedereen dient zich bij aankomst te kunnen legitimeren en van alle personen die op Bungalowpark Landsrade verblijven dient men zijn/haar paspoort/ id-kaart of rijbewijsnummer op het nachtregister formulier in te vullen op dag van aankomst.

Betalingsvoorwaarden

Na ontvangst van de bevestiging is uw reservering definitief wanneer u 50% van de huursom aanbetaalt. (Onder vermelding van naam en reserveringsnummer) Het resterende bedrag dient u te betalen bij aankomst. 

Annuleringen

Het is raadzaam bij uw boeking een annuleringsverzekering af te sluiten. Zonder annuleringsverzekering zijn de volgende bepalingen van toepassing:
A. gratis annulering tot 30 dagen voor aankomst
B. annulering binnen 30 dagen voor aankomst 100% van de reissom
C. bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het volledige boekingsbedrag verschuldigd
De betaling van het bepaalde onder a, b en c dient uiterlijk binnen 14 dagen na melding van de annulering in bezit te zijn bij bungalowpark Landsrade.

Aankomst- en vertrektijden

De dag van aankomst is uw vakantiewoning vanaf 15.00u toegankelijk. Aankomsten na 16.30uur zijn alleen mogelijk wanneer u dit uiterlijk een dag van te voren heeft aangegeven. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u op de dag van vertrek uw sleutel voor 10.00uur bij de receptie weer inlevert

Huisdieren

Het meenemen van uw huisdier is toegestaan (max. 2 huisdieren per vakantiewoning), omdat dit extra schoonmaak met zich meebrengt, berekenen wij per huisdier een kleine vergoeding. Bij boeking en bij aankomst op het park moeten de huisdieren aangemeld worden. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u uw huisdieren niet toelaat op ons meubilair. Buiten uw vakantiewoning is het verplicht uw hond aangelijnd te houden.
Kinderbedjes, stoeltjes, en boxen
Het huren van kinderbedjes en –stoeltjes of een box behoort tot de mogelijkheid (kinderbedjes worden verhuurd zonder bedlinnen). Geeft u dit wel tijdig aan.

Huisreglement

Teneinde het verblijf op het park voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor het park vastgestelde (gedrags)regels neergelegd in het Huisreglement. Het Huisreglement treft u bij aankomst in uw vakantiewoning aan. Overtreding van het Huisreglement kan verwijdering van het park tot gevolg hebben , zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

Aansprakelijkheid

De hoofdhuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de vakantiewoning(en) en/of de daarbij behorende inventaris, ongeacht of deze en/of dat verlies het gevolg van nalatigheid of daden van hemzelf, zijn gezinsleden of personen die deel uitmaken van het gezelschap van hoofdhuurder en/of personen die een bezoek brengen aan de hoofdhuurder. De hoofdhuurder zal daarop toezien en is daarvoor verantwoordelijk.

Behoudens opzet of grove nalatigheid van onze zijde kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor:
– verlies, schade, kwetsing of ongevallen, veroorzaakt aan personen of goederen tijdens of ten gevolge van een verblijf op uw vakantiebestemming;
– het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur;
– mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.

Klachten

Hoewel de directie haar uiterste best doet uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, is het toch mogelijk dat men een gerechtvaardige klacht heeft. De klacht dient men ter plaatse en direct bij de receptie te melden, teneinde ons in de gelegenheid te stellen een en ander zo spoedig mogelijk op te lossen.